Tonie

Kraków, dnia……………………….. 2014 r.

imię.                                                              

nazwisko                                                                   

adres                                                             

miasto                                                           

(prosimy o podpis również na końcu dokumentu)

Prezydent Miasta Krakowa

za pośrednictwem

Biura Planowania Przestrzennego

Urząd Miasta Krakowa

ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków

 

 

UWAGA

do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa

ponownie wyłożonego do publicznego wglądu w dniach: 04.03-14.04.2014 r.

 

W związku z wyłożeniem projektu zmiany Studium do publicznego wglądu, na podstawie art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnoszę następujące uwagi:

Jednostka 43 – TONIE,

  1. Zachowanie całości terenów Parku Rzecznego w Toniach zgodnie z opracowaniem dr.Walasza
  2. Wyznaczenie naturalnej granicy zabudowy na ul. Skotnica pozostawiając część zachodnią w obszarze Parku Rzecznego celem zachowania  punktów, osi i ciągów  widokowych uwzględnionych do ochrony w K2 – Środowisko kulturowe
  3. Zakaz zabudowy wielorodzinnej rejonie Fortu Syberia w Toniach jako sprzeczne ideą ochrony tego zabytku oraz z charakterem osiedla Tonie.
  4. Poszerzenie korytarzy ekologicznych w rej. północnej obwodnicy celem zachowania głównego korytarza migracji zwierząt . Nie uwzględniono w studium m. in.obszaru już zagospodarowanego stacją energetyczną ( dz. 2/7 obr.33) , która w rzeczywistości zamyka  korytarz.

 

 

 

……………………………………

podpis

 

Uwaga graficzna

Uwaga graficzna

Aktualna wersja uwag do studium znajduje się na (http://forumkrakowa.org/uwagi-do-studium-2014/) wraz z załącznikami (http://forumkrakowa.org/zalaczniki/), którą mamy nadzieję z Państwa pomocą udoskonalimy i rozszerzymy. Uwagi prosimy przesyłać na adres: mariusz.tnrop@wp.pl (Kontakt w razie pytań oraz spraw technicznych itp pod adresem: studiumdlakrakowa@gmail.com ). Uwagi przesłane nam w tym roku znajdują się na stronie: Uwagi zgłoszone w zeszłym roku dostępne są na stronie: http://forumkrakowa.org/215/. Oficjalna strona UMK informująca o Studium http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=60095

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>