Program

Sobota, 29.06

10:30-11:00
otwarcie Forum Mieszkanek i Mieszkańców

11:00-14:00
I panelowa sesja pracy grup roboczych

14:00-15:00
przerwa

15:00-18:00
II panelowa sesja pracy w grupach

Niedziela, 30.06

11:00-13:00
prezentacja wyników prac

13:00-14:00
przerwa

14:00-16:00
dyskusja plenarna, zakończenie Forum Mieszkanek i Mieszkańców

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>