standard

Nadesłane do nas uwagi do projektu “Studium” stworzone przez mieszkańców i organizacje 0

 

Poniżej znajdują się nadesłane do nas uwagi do projektu “Studium”.  Aby się z nimi zapoznać wystarczy kliknąć w zaznaczony na zielono tytuł:

Uwagi przygotowane podczas maratonów, które odbyły się w dniach 10.08, 14.08, 15.08:

Nadesłane do nas uwagi od mieszkańców, specjalistów, radnych i organizacji dotyczące:

Zbiór wszystkich zebranych przez nas uwag ( plik w formacie DOC (Word) możliwa edycja, oraz plik w formacie PDF ) formalnych, ogólnych oraz szczegółowych (aktualizacja z dnia 18.08)  wraz z załącznikami (PDF) . Uzupełniany w miarę zgłaszania nowych uwag.

Uwagi można również zamieszczać w komentarzach poprzez naciśnięcie napisu “Leave a comment” z lewej strony postu.

standard

Najnowsze uaktualnione uwagi do projektu “Studium Zagospodarowania” z dnia 10.08 0

Aby przeczytać  zebrane i opracowane przez nas uwagi należy kliknąć w jeden w poniższych linków i ściągnąć go na swój komputer:

Dokument został opracowany przez Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody przy współpracy z mieszkańcami i aktywistami. W miarę dołączania kolejnych uwag będziemy publikować nowe wersje dokumentu.

Zachęcamy do przesyłania uwag na adres: mariusz.tnrop@wp.pl

Spis wszystkich uwag ogólnych i formalnych

Spis wszystkich uwag szczegółowych

 

image

Lista załączników do uwag dotyczących „Projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa” 0

Lista załączników do uwag dotyczących „Projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa”

1)       mapa terenów cennych przyrodniczo i korytarzy ekologicznych autor dr Kazimierz Walasz

zał 1.a mapa korytarzy ekologicznych

zal 1a mapa korytarzy ekologicznych

zał 1.b

zal nr 1b do ochrony wodne

2)     mapa zbiorników i cieków wodnych autor dr Kazimierz Walasz

zał 2.a zbiorniki wodne

zal nr 2 a zbiorniki wodne

zał 2.b sieć wodna

zal nr 2 b siec wodna

zał 2.c ekologiczne korytarze wodne

zal nr 2 c ekologiczne korytarze wodne wodne_04

3)  mapa z proponowanym poszerzeniem strefy kształtowania systemu przyrodniczego na Zakrzówku

zal. 7 korekta przeznaczenia Zakrzówek

4)     mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu w obszarach cennych przyrodniczo – okolice ul. Słona Woda

zal 4 Slona Woda

5)     mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu w obszarach cennych przyrodniczo – okolice ul. Tynieckiej

zal. 5 Tyniecka

6)     mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu w obszarach cennych przyrodniczo – Zakrzówek

zal 6 Zakrzowek

7)     mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu (zmiana kategorii MNW na MN) – Zakrzówek

zal. 7 korekta przeznaczenia Zakrzówek

8)     mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu w obszarach cennych przyrodniczo – Dolina Rudawy

zal. 8 Dol Rudawy

9)     mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu w obszarach cennych przyrodniczo – Rybitwy

zal. 9 Rybitwy

10) mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu w obszarach cennych przyrodniczo – Las Borkowski

zal. 10  Las Borkowski

11) mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu w obszarach cennych przyrodniczo – Ruczaj

zal. 11 Ruczaj

12)  mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu w obszarach cennych przyrodniczo – Kobierzyn, Kliny (z wyłączeniem działek dla których wydano prawomocne pozwolenie na budowę). W szczególności  korekty  wymagają obszary zwaloryzowane w Mapie roślinności  rzeczywistej  Krakowa jako  obszary o najwyższym walorze przyrodniczym

zal 12 Kobierzyn

13) mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu w obszarach cennych przyrodniczo – Barycz

zal. 13  Barycz

14) mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu w dolinie Wilgi

zal 14 Wilga Garbarnia

standard

0

Pierwsze Forum Mieszkańców i Mieszkanek, które rozpoczęło debatę nad społeczną wizją polityki miejskiej uświadomiło nam, że Kraków jest złożonym systemem wzajemnych powiązań. Roboczo wyodrębnione grupy „ekologia”, „transport” i „przestrzeń” w swoich pracach dotykały podobnych obszarów problemowych, w niektórych kwestiach tak silnie ze sobą współzależnych, że wręcz nierozerwalnych. By wykonać kolejny krok, naturalna i konieczne stała się taka reorganizacja pracy tych tych trzech grup, aby umożliwić wymianę wiedzy i doświadczeń między nimi. W tej edycji Forum będą więc pracować wspólnie.
Kanwą dla prac nowej grupy jest właśnie procedowane Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – jeden z najważniejszych dokumentów planistycznych miasta. Na jego podstawie kształtowany będzie Kraków przez najbliższych kilkanaście lat. Jeżeli nie chcemy by te kluczowe ustalenia odbyły się ponad naszymi głowami musimy wspólnie pochylić się nad Studium, przedyskutować jakie szanse i zagrożenia ze sobą niesie. Mamy możliwość składania uwag do projektu – wykorzystajmy ją.

Zapraszamy do włączenia się w pisanie uwag do “Studium uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa”. Po więcej szcegółów zapraszamy do zakładki STUDIUM 2030