standard

Maraton pisania uwag do Studium Zagospodarowania przedłużamy o kolejne dni i nowe miejsca! 0

Trwa maraton pisania uwag do Studium. Z naszymi wnioskami można się zapoznać na stronie www.forumkrakowa.org/uwagi-do-studium-2014/ Uwagi są do ściągnięcia tutaj w formacie .doc (plik programu Word) a załączniki znajdują się na stronie stronie http://forumkrakowa.org/zalaczniki/ Uwagi wysłane do nas przez mieszkańców i mieszkanki znajdują się tutaj: http://forumkrakowa.org/uwagi-przyslane-przez-mieszkanki-i-mieszkancow-krakowa/

Zapraszamy też dziś od 11 do 18 do Cafe Szafe (ul. Felicjanek 10) i od 13 do 18 do Kolektywu Dajwór, ul. Dajwór 16

W poniedziałek i wtorek jesteśmy w Bike Like Cafe, ul. Krowoderska 48 https://www.facebook.com/BikeLikeCafe

Uwagi można też zostawiać do 4 maja w Bike Like Cafe, ul. Krowoderska 48 i Cafe Szafe (ul. Felicjanek 10) oraz w Domku ul. Dajwór 16 (część Kolektywu Dajwór) .

Uwagi można też składać do 5 maja 2014 r. w UMK – muszą być:
własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Uwagi można wnosić:
albo w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
Al. Powstania Warszawskiego 10
Rynek Podgórski 1
ul. Grunwaldzka 8
ul. Kasprowicza 29
ul. Wielopole 17a
os. Zgody 2 (Obsługa osób niesłyszących)
ul. Sarego 4
ul. Wielicka 28a
ul. Stachowicza 18
ul. Lubelska 27
Galeria Handlowa ul. Stawowa 61 lokal nr 157
albo drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
albo drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>