standard

Maraton pisania uwag do “Projektu Studium uwarunkowań i zagospodarowania” 0

Zapraszamy 17 sierpnia do cukierni Lisiccy (ul. Bronowicka 55) od 11.00 do 18.00 na kolejny “Maraton”. Będzie można na nim z pomocą specjalistów stworzyć własne uwagi do projektu “Studium”, albo poprzeć już istniejące. Zachęcamy do przynoszenia własnych uwag, które będzie można skonsultować ze specjalistami, wydrukować i zyskać poparcie innych uczestników.
Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/687875417893826/

Zbiór wszystkich zebranych przez nas uwag ( plik w formacie DOC (Word) możliwa edycja, oraz plik w formacie PDF ) formalnych, ogólnych oraz szczegółowych (aktualizacja z dnia 18.08) . wraz z załącznikami (PDF) Jest on uzupełniany w miarę zgłaszania nowych uwag.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>