Jak złożyć uwagę?

Uwagi można składać do 5 maja 2014 r. – muszą być:

 • własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu
 • oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:

 •  w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
  • Al. Powstania Warszawskiego 10
  • Rynek Podgórski 1
  • ul. Grunwaldzka 8
  • ul. Kasprowicza 29
  • ul. Wielopole 17a
  • os. Zgody 2 (Obsługa osób niesłyszących)
  • ul. Sarego 4
  • ul. Wielicka 28a
  • ul. Stachowicza 18
  • ul. Lubelska 27
  • Galeria Handlowa ul. Stawowa 61 lokal nr 157
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
 • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 • można przyjść na nasz Maraton w dniach 25-27 kwietnia lub zostawiać do 4 maja w Bike Like Cafe, ul. Krowoderska 48 i Cafe Szafe (ul. Felicjanek 10) oraz w Domku ul. Dajwór 16 (część Kolektywu Dajwór) a my złożymy uwagi za Ciebie :)

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>