Drugie Forum

Spotkanie Forum Mieszkańców i Mieszkanek Krakowa 29 czerwca dotyczyło zmiany

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. To

podstawowy dokument dla miasta, wyznaczający cele i politykę przestrzenną na kolejne 17

Spotkanie było kontynuacja idei marcowego FMiMKr dotyczyło dwóch aspektów

Studium: transportu i środowiska. Poszczególne części tematyczne były prowadzone

przez specjalistów działających w organizacjach pozarządowych, aktywistów i aktywistki:

Grzegorza Konrada Marka, Gosi Małochleb, Marcina Wójcika i Mariusza Waszkiewicza.

Naszym celem było żeby ten dokument stał się dla nas zrozumiały, a planowane

zmiany bardziej czytelne dla mieszkańców i mieszkanek Krakowa.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>