Bożego Ciała – Krakowska (Kazimierz)

uwaga do ściągnięcia plik programu Word

Kraków, dnia……………………….. 2014 r.

imię.                                                                                     

nazwisko                                                                              

adres                                                                                     

miasto                                                                                   

(prosimy o podpis również na końcu dokumentu)

 

Prezydent Miasta Krakowa

za pośrednictwem

Biura Planowania Przestrzennego

Urząd Miasta Krakowa

ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków

 

 

UWAGA

do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa

ponownie wyłożonego do publicznego wglądu w dniach: 04.03-14.04.2014 r.

 

 

W związku z wyłożeniem projektu zmiany Studium do publicznego wglądu, na podstawie art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnoszę następujące uwagi:

 

 

Uwaga dotyczy jednostki urbanistycznej nr 3 Kazimierz i Stradom, działek nr 20/1, 21, 22/1, 23, 24, leżących w prześwicie pomiędzy ulicami Bożego Ciała i Krakowską.

Wnioskujemy o wyłączenie terenu wymienionych działek z funkcji UM pod funkcję ZU.

W latach trzydziestych istniejące tam kamienice zostały zburzone w celu stworzenia perspektywy widokowej. Z  tego powodu od lat działki pozostają niezabudowane. Czasowo istniał tam urządzony plac zabaw dla dzieci. Teraz teren pozostaje ogrodzony, zaśmiecony, stanowiący złą wizytówkę miasta.

Zabudowanie terenu zniszczy nie tylko walory krajobrazu kulturowego, ale zamknie pespektywę widokową  na kościół Bożego Ciała od strony Wisły i Skałki.

Ponadto zniszczony zostanie ostatni z możliwych terenów mogących zostać zagospodarowany na potrzeby rekreacyjne mieszkańców np. ogródka jordanowskiego. Taki ogólnodostępny teren ułatwiłby komunikację pieszą turystom i mieszkańcom.

 

 

 

 

 

……………………………………

podpis

 

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>