standard

25 kwietnia rusza Drugi Maraton pisania uwag do Studium 0

Zapraszamy do włączenia się w organizowany przez nas już po raz drugi Maraton pisania uwag do projektu “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa”.  Jest to podstawowy gminny dokument planistyczny, który na kolejne 20 lat wyznaczy politykę przestrzenną Krakowa, która ma zasadniczy wpływ na jakość życia naszą oraz naszych bliskich.

W terminie od 4 marca do 14 kwietnia do publicznego wglądu wyłożony został ponownie projekt Studium. Niestety nie wszystkie zgłaszane uwagi zostały uwzględnione, stąd ponawiamy nasz Maraton. Uwagi można składać do 5 maja.

Jako przedstawiciele różnych środowisk zrzeszonych w organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych aktywnie działających na rzecz ochrony przyrody, demokracji bezpośredniej, partycypacji i prawa do współkształtowania polityk miejskich, postanowiliśmy z jednej strony zebrać i upowszechnić uwagi dotyczące ochrony terenów istotnych przyrodniczo i społecznie i udostępnić je wszystkim Krakowianom, z drugiej natomiast zorganizować Maraton. Celem Maratonu jest zwiększenie świadomości na temat Studium, oraz przede wszystkim pomoc wszystkim zainteresowanym mieszkańcom w opracowaniu własnych uwag.

W trakcie Maratonu każda osoba przy pomocy eksperta będzie miała możliwość zapoznania się z zapisami Studium dot. wybranego obszaru (np. miejsca zamieszkania) i w razie potrzeby przygotowania własnej uwagi/uwag. Dodatkowo, powstałe w ten sposób uwagi będziemy anonimowo udostępniać innym zainteresowanym, oraz zbiorczo złożymy je w Biurze Planowania Przestrzennego.

Planowany termin i miejsce Maratonu (mogą nieznacznie ulec zmianie, o czym będziemy informować):

- Kolektyw Dajwór, ul Dajwór 16, DZ I, Kazimierz, piątek 25 IV w godzinach 16-19, sobota 26 IV i niedziela 27 IV od godziny 13.00 do 18.00https://www.facebook.com/kolektyw.dajwor?fref=ts

- Kawiarnia Cafe Szafe, ul. Felicjanek 10, Dz I, Śródmieście, 26 IV sobota i 27 IV niedziela, w godzinach 11.00-18.00.https://www.facebook.com/pages/Cafe-Szafe/106275032761656?fref=ts

- Podczas akcji “Skuwam beton, sadzę drzewo” na Bronowicach przy ul. Krakusów 14, w godzinach 12.00-18.00 https://www.facebook.com/events/667660856633700/?fref=ts

Jak można pomóc?

- Prosimy o przesyłanie nam (na adres: studiumdlakrakowa@gmail.com opracowanych przez Państwa uwag, które wpisują się w założenia Maratonu zawarte w manifeście programowym: http://forumkrakowa.org/manifest-krakow-przyjazny-mieszkancom/

- Rozpowszechnienie informacji na temat Maratonu i Studium, a także rozsyłanie uwag w Waszych środowiskach;

- Włączenie się w organizację: poszukujemy wolontariuszy, drukarek, tonerów, komputerów, osób do opracowywania materiałów promocyjnych i przede wszystkim ekspertów znających się na planowaniu przestrzennym, którzy mogliby poświęcić kilka godzin swojego czasu na pomoc przybyłem mieszkańcom.

- Wyrażenie poparcia dla idei Maratonu, poprzez przesłanie podpisu pod naszym Manifestem 

- Wpłacając darowiznę na zakup materiałów potrzebnych dla organizacji Maratonu na konto: na konto Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody 41102028920000510201200237 - z dopiskiem “Studium Krakowa”

Więcej informacji można znaleźć na:
•Stronie wydarzenia na portalu Facebook: https://www.facebook.com/events/1443782559197347/?ref_newsfeed_story_type=regular

•Grupie na portalu Facebook: https://www.facebook.com/groups/525995324134737/?fref=ts

•Fanpage na portalu Facebook : https://www.facebook.com/krakowprzyjaznymieszkancom?fref=ts

•Pełen tekst projektu Studium i informacja o konsultacjach społecznych jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa:http://www.bip.krakow.pl/?id=48

Zgłoszenia pomocy, a także pytania prosimy kierować pod adres:
studiumdlakrakowa@gmail.com lub kontakt@forumkrakowa.org

Uwagi do Studium proszę wysyłać pod adres:mariusz.tnrop@wp.pl

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>