image

Lista załączników do uwag dotyczących „Projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa” 0

Lista załączników do uwag dotyczących „Projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa”

1)       mapa terenów cennych przyrodniczo i korytarzy ekologicznych autor dr Kazimierz Walasz

zał 1.a mapa korytarzy ekologicznych

zal 1a mapa korytarzy ekologicznych

zał 1.b

zal nr 1b do ochrony wodne

2)     mapa zbiorników i cieków wodnych autor dr Kazimierz Walasz

zał 2.a zbiorniki wodne

zal nr 2 a zbiorniki wodne

zał 2.b sieć wodna

zal nr 2 b siec wodna

zał 2.c ekologiczne korytarze wodne

zal nr 2 c ekologiczne korytarze wodne wodne_04

3)  mapa z proponowanym poszerzeniem strefy kształtowania systemu przyrodniczego na Zakrzówku

zal. 7 korekta przeznaczenia Zakrzówek

4)     mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu w obszarach cennych przyrodniczo – okolice ul. Słona Woda

zal 4 Slona Woda

5)     mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu w obszarach cennych przyrodniczo – okolice ul. Tynieckiej

zal. 5 Tyniecka

6)     mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu w obszarach cennych przyrodniczo – Zakrzówek

zal 6 Zakrzowek

7)     mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu (zmiana kategorii MNW na MN) – Zakrzówek

zal. 7 korekta przeznaczenia Zakrzówek

8)     mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu w obszarach cennych przyrodniczo – Dolina Rudawy

zal. 8 Dol Rudawy

9)     mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu w obszarach cennych przyrodniczo – Rybitwy

zal. 9 Rybitwy

10) mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu w obszarach cennych przyrodniczo – Las Borkowski

zal. 10  Las Borkowski

11) mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu w obszarach cennych przyrodniczo – Ruczaj

zal. 11 Ruczaj

12)  mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu w obszarach cennych przyrodniczo – Kobierzyn, Kliny (z wyłączeniem działek dla których wydano prawomocne pozwolenie na budowę). W szczególności  korekty  wymagają obszary zwaloryzowane w Mapie roślinności  rzeczywistej  Krakowa jako  obszary o najwyższym walorze przyrodniczym

zal 12 Kobierzyn

13) mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu w obszarach cennych przyrodniczo – Barycz

zal. 13  Barycz

14) mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu w dolinie Wilgi

zal 14 Wilga Garbarnia

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>